default-header
Home Uszlachetnianie

Uszlachetnianie

Firma Schrijnwerkers Plants utrzymuje ścisły kontakt z:

Dzięki temu możemy powiększać nasz asortyment o licencjonowane odmiany, które mają lepszy smak i wykazują większą wydajność, a także są przystosowane do zmieniającego się klimatu. Najważniejsze jest przy tym to, aby nowe odmiany faktycznie były ulepszone. Oprócz tego jesteśmy jedną z firm, które współpracują w ramach Blueberry Breeding Consortium. W ramach tego konsorcjum dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą fachową z innymi firmami, aby tworzyć nowe odmiany, które są przystosowane do (zmieniającego się) europejskiego klimatu. Innymi ważnymi cechami roślin, pod kątem których testujemy rośliny, jest wytrzymałość jagód, czas przydatności do spożycia, kolor, wydajność, smak i odporność na zimno.